Iseteenindus

Balti koostöö energeetikas on vajalik

21.11.2003

Rahvusvahelise audiitor- ja konsultatsioonifirma Ernst & Young poolt organiseeritud kõrgetasemelisel konverentsil “Baltic Utilities 2003” ettekandega esinenud Sandor Liive sõnul vajavad Balti riigid tugevat, kolme Balti riiki hõlmavat energiaettevõtet, kes suudaks edukalt konkureerida Venemaa ja Euroopa Liidu suurfirmadega.

“Kõigil kolmel Balti riigil on elektroenergeetikas kaks fundamentaalset väljakutset. Esiteks on olemas Baltimaade oma sõltumatu elektrienergiaga varustamise lõppemise oht, sest Ignalina tuumaelektrijaam suletakse 2009. aastal ja osa Narva Elektrijaamade tootmisvõimsustest suletakse 2016. aastal. Teiseks puuduvad Balti riikidel elektrilised ühendused Euroopa Liidu riikidega nii lõunas kui ka põhjas. Neid väga olulisi küsimusi saavad kolm Balti riiki lahendada üheskoos,” rõhutas oma ettekandes Sandor Liive.

“Me näeme, et ainult tihedat koostööd tehes suudavad Balti riigid vähendada järjestsuurenevat sõltuvust Venemaa gaasihindade diktaadist. Tuuma-, hüdro- ja põlevkivienergeetika üheskoos annavad kombineerituna hea baasi, millele Balti riikide elektroenergeetika tulevik rajada,” lisas Sandor Liive.

“Avatud ja üha enam konsolideeruval energiaturul satuvad peagi Euroopa Liidu riikide suurte energiaettevõtete huviorbiiti ka Balti riikide suhteliselt väikesed ettevõtted. Eesti Energial tuleb Euroopa Liidu siseturul säilitada konkurentsivõime, mitte jääda üksnes Eesti-keskseks ettevõtteks. Konkurentsivõime säilitamine tulevikus on ka peamine põhjus, miks Eesti Energia osaleb Leedus toimuval elektrivõrkude erastamisel,” ütles Liive.

Ernst & Young poolt organiseeritud rahvusvahelisel energeetika- ja finantskonverentsil “Baltic Utilities 2003” esinevad ettekannetega tippjuhid ja eksperdid Inglismaalt, Hollandist, Soomest, Leedust ja Eestist.


Lisainformatsioon:

Sandor Liive
Eesti Energia finantsdirektor
Tel. 071 52 220

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 072 52 255
Mob. 052 92 992