Iseteenindus

Paide alajaamas renoveeriti Paide-Kiisa 330 kV õhuliini ühendus alajaamaga

19.11.2003

Paide alajaam on Kesk-Eesti tähtis sõlmalajaam, mis varustab 330 kV õhuliinide kaudu Tallinna ja Pärnut ning 110 kV õhuliinide kaudu Raplat, Vändrat, Viljandit, Põltsamaad ja Mustveed.

“Tarbijatele tähendab renoveerimine eelkõige varustuskindluse paranemist Kesk- ja Lääne-Eestis. Eesti Energia jaoks vähendab investeering aga käidukulusid ja elektrienergia kadusid,” ütles Põhivõrgu direktor Henn Jõe.

2002. aasta mais Eesti Energia ASi Põhivõrgu ja Siemens ASi vahel sõlmitud lepingu järgi asendati 1970. aastast pärit seadmed uute töökindlate ja kaugjuhitavate seadmetega. Renoveerimise tõttu osutus võimalikuks loobuda ka õhkvõimsuslülititest 330 kV jaotlas, mis suurendab oluliselt alajaama töökindlust.

Vastavalt elektrivõrgu pikaajalisele arengukavale aastani 2015 investeerib Eesti Energia Põhivõrk Järvamaale ca 180 miljonit krooni, sh Paide 330 kV alajaama 90 miljonit krooni.Plaanis on 2004. aastal renoveerida Paide 330 kV alajaama 110, 35 ja 10 kV jaotlad. Jänedale ehitatakse 110/20 kV alajaam ning olemasolevad Võhma ja Koeru 35 kV alajaamad viiakse üle 110 kV pingele, mis võimaldab maakonnas alustada väheperspektiivse 35 kV pingeklassi järkjärgulist likvideerimist.


Lisainformatsioon:

Vladimir Antson
Eesti Energia Põhivõrgu projektijuht
Tel. 071 51 308
Mob. 050 84 721

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992