Iseteenindus

Narva Elektrijaamad vähendavad kulusid andes remondi ABB ALSTOM POWERile

10.01.2000
Täna/esmaspäeval kirjutasid Eesti Energia, Narva Elektrijaamad (Narva EJ)ja ABB ALSTOM POWER (AAP) lepingu, mille järgi AAP võtab jaanuarikuust ülesuurema osa EE Energoremondi ja Narva EJ põhiseadmete remondipersonali, kokku 605 inimest. Lepingu kohaselt võtab ABB Alstom Power üle Narva Elektrijaamade katelde ja turbiinide remondi. Remondi- ja korrashoiuleping hõlmab Balti Elektrijaama 25 katelt ja 14 turbiini ning Eesti Elektrijaama 14 katelt ja 8 turbiini. Narva EJ on arvestanud esimese aasta remonditeenuste mahuks 123 miljoni krooni. Narva Elektrijaamade juhatuse esimehe Lembit Vali sõnul on üleandmise graafik kaheetapilisena kokku seatud just riskide maandamiseks. Esimesel etapil lähevaduude firmasse üle nii Energoremondi kui ka jaamade vastav remondipersonal, kokku605 töötajat. Jaamadesse jäävad aastaks veel tööle 200 inimest, kes tegelevadkatelde jooksva- ja avariiremondi ning hooldusega. Leping näeb ette, et kui katelde kapitaalremondid sujuvad häireteta, siis teisel etapil – 1.jaanuaril 2001 lähevad ka Narva EJde katelde teenindajad samuti tööle uude firmasse ning kogu turbiinide ja katelde teenindus on elektritootmise ettevõttest välja viidud. “Eesmärk on Narva EJde teenindus- ja remondikulude vähendamine,” ütles LembitVali. Hoida selleks oma personali on kallis ja ebaotstarbekas ning spetsialiseerunud tugev firma suudab leida remonditöödele turgu väljaspool Narvat ja Eestit ka neil perioodidel, kui jaamadel on vähem tööd pakkuda. Lepingu kohaselt väheneb kapitaalremondi maksumus 1 MW kohta järgmistel aastatel 5% võrra aastas. Samavõrra vähenevad avariiremontide ja hooldustööde ühikmaksumused. Allakirjutatud leping hõlmab ajaliselt kokku 3 aastat. Töötajad lähevad uude firmasse üle täna kehtivate töölepingutega, samuti järgib AAP kehtivat kollektiivlepingut. ABB
Eestis olevad ABB ettevõtted kuuluvad rahvusvahelisse energeetika- ja tehnoloogiagruppi, mis annab tööd 170 000 inimesele enam kui 100 riigis. ABB rahvusvahelise kontserni 1998. aasta käive oli 30 miljardit USA dollarit. Eestis on ABB tegutsenud 1992. aastast ja 4 firmas töötab üle 300 inimese. ABB Eesti ettevõtete 1998. aasta käive oli 375 miljonit krooni. Eesti Energia AS
Eesti Energia AS on rahvuslik energeetikaettevõte, mis tegeleb elektri- ja soojusenergia tootmise, ülekande, jaotamise ja müügiga. Eesti Energia käive oli 1998.majandusaastal 3,75 miljardit EEK. Ettevõttes töötab 6700 inimest. AS Narva Elektrijaamad
ASi Narva Elektrijaamad kahes põlevkivil töötavas soojuselektrijaamas toodetakse 92% Eestis tarbitavast elektrienergiast. Elektrijaamades töötab üle 2000 inimese.

Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 625 2446, GSM 517 7185
e-mail: [email protected]