Iseteenindus

Valmis Püssi 330 kV alajaama laiendus

02.07.2003

“Püssi alajaam on üks Eesti kolmest tähtsamast sõlmalajaamast, mis edastab elektrijaamadest transiidi kõigile Tallinna suunas paiknevatele tarbijatele ja varustab elektrienergiaga kogu Kohtla-Järve tööstuspiirkonda. Selle avamisega paraneb piirkonna varustuskindlus tunduvalt,” ütles Eesti Energia Põhivõrgu direktor Henn Jõe.

Püssi alajaama laiendusega loodi 220 kV elektrivõrgule uus toitepunkt, mis asub senisest tunduvalt lähemal Virumaa ja Tallinna piirkonna tarbijatele, samuti avati laiendusega tee Balti elektrijaama 220 kV jaotla likvideerimisele.

Püssi alajaama paigaldatud 50 MVAr (megavoltamper-reaktiivne) reaktor on Eesti Energia Põhivõrgu energiasüsteemi juhtimiskeskusele täiendav tööriist pingenivoo hoidmiseks vajalikul tasemel.

Tööde käigus ehitati välja 330 kV ja 220 kV trafo liinid ja uus liinilahter. Uue trafo ühendamiseks alajaama 330kV jaotlasse tuli olemasolev trafo ümber ühendada lattide süsteemile.Projekti mahus rekonstrueeriti ka Püssi alajaama kui tähtsa sõlmalajaama omatarbe toitesüsteem.

Edukalt kulgenud tööde käigus paigaldati Püssi alajaama Balti Elektrijaama kapitaalselt remonditud 240 MVA võimsusega 330/220/35/10 kV autotrafo.

Püssi alajaama ehitustööde peatöövõtjaks oli AS Siemens, alltöövõtjateks AS KEK-I Ehitus ja Siemens Electroservice.


Lisainformatsioon:

Toomas-Jaak Juss
Eesti Energia Põhivõrgu
Projektijuht
Mob. 050 82 107

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Mob. 052 92 992