Iseteenindus

Täna avatakse Johannes Voldemar Veeruse mälestustuba

16.06.2003

Toa avab J. V. Veeruse Šveitsis elav tütar Malle-Reet Niilus. Avatav tuba on 30. a stiilis, seal on välja pandud J. V. Veeruse portree, tema kirjutatud raamatud ja energeetikaalased artiklid.

"Insener J.V. Veerus oli tolle aja üks juhtivenergeetikuid. Kõige olulisemaks Eesti energeetikale võib pidada tema panust Eesti plaanipärase ülemaalise elektrifitseerimise kava koostamisel aastateks 1938-1947," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk.

J. V. Veerus sündis 24. augustil 1897. a Tallinnas ja käis siin ka koolis. Kõrgema hariduse omandas Kroonlinna Mereväeinseneride koolis, mille lõpetas 1919 aastal mehaanikainseneri diplomiga.

Teenistuskäiku alustas J. V. Veerus Aseri Tsemendivabrikus, seejärel oli 1922-28 Eesti Tehnilise Järelevalve Seltsi insener ja 1928-36 peainsener, lisaks õpetas Tallinna Tehnikumis (TTÜ) aurukatlaid. 1936-39 oli Eesti Rahvusliku Jõukomitee direktor. 1939. aastal moodustati AS "Elektrikeskus," millest pärast mitmeid nime- ja alluvuse muutusi sai AS Eesti Energia. Veerus oli selle asutuse esimeseks juhatuse esimeheks aastatel 1939-1944 (välja arvatud nõukogude okupatsiooni aeg 1940 lõpp - 1941).

1944. a septembris lahkus koos perekonnaga Saksamaale. 1947-50 oli Rootsis Chalmersi Tehnikaülikooli juures järelevalveassistent soojusjõujaamade ehituse alal. 1950. a-st tegutses Argentiinas, oli Olavarrias A/S Calera Avellaneda tsemendi- ja lubjavabriku tehnilise büroo juhataja.

J. V. Veerus oli Eesti Inseneride Ühingu juhatuse liige; Insenerikoja mehaanikasektsiooni esimees; Eesti Loodusvarade Instituudi liige. Ta esindas Eestit ülemaailmse jõukonverentsi (tänapäeval Maailma Energeetikanõukogu - World Energy Council) juhatuses ning avaldas raamatuid ja artikleid kütte- ja energiamajanduse, jõuseadmete ja Eesti elektrifitseerimise alal.

J. V. Veerus suri 11. juulil 1972. a Buenos Aires.

"Meie, eestlased, peame meeles pidama, et heitlused rahvaste vahel ei ole lõppenud ja püsima jäävad rahvad, kes jõuavad kõrgemale astmele nii hingeliselt, kui ka praktilistel aladel! Meie peame arendama oma vaimu ka tehnilistes teadmistes ja tehnilises arusaamises!"
J. Veerus
Tehnika Ajakiri, 1935, 3, lk 33

Lisainformatsioon:

dots. Tiit Metusala
TTÜ Elektroenergeetika Instituut
Tel. 6 203 757
Mob 056 476 476 TTÜ

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel 071 52 255
Mob 052 92 992