Iseteenindus

Rohelise Energia päev Linnamäel

12.06.2003

RE sertifikaadid antakse üle nt AS-le Pere Leib, AS-le Ösel Foods, AS-le Tartu Veski, piimandusühistule E-Piim, AS-le Põltsamaa Felix, AS-le Tarkon, Tartu Pere Raadiole, OÜ-le Sindi Elastonia, OÜ-le Kleisal. Lisaks ettevõtetele saavad taastuvenergia tarbija sertifikaadi omanikeks Ambla ja Lehtse vallavalitsus ja 12 eraisikut.

“Rohelise Energia tootmine on investeering tulevikku. Lisaks taastuvenergia arendamisele, suunatakse 10% Rohelise Energia müügituludest Eestimaa Looduse Fondi kaudu laste keskkonna-alastesse haridusprojektidesse,” ütles Eesti Energia Teeninduse direktor Marko Allikson. "Lasteaedadele on Rohelise Energia projekt üheks vähestest spetsiaalselt väikelastele suunatud võimalusest kasvatada lastes keskkonnasäästlikku mõtteviisi,” lisas ta.

Rohelise Energia müügist saadava tulu investeerib Eesti Energia uute taastuvenergia objektide ehitamisse ja taastamisse.2002.a. oktoobris avas Eesti Energia koostöös saarlaste ettevõttega Roheline Ring Virtsu Tuulepargi, detsembris Linnamäe hüdroelektrijaama. Järgmiste taastuvenergia objektidena on Eesti Energial sel suvel kavas alustada Keila-Joa hüdroelektrijaama, sellele järgnevalt Põltsamaa hüdrojaama taastamisega. Praegu toimuvad vajalike detailplaneeringute koostamised ja kokkulepete sõlmimised kohalike omavalitsustega.

Eelmisel nädalal lepiti Eesti Energia, Kuressaare linnavalitsuse, Kuressaare Maavalitsuse ning Kuressaare Soojuse vaheline koostöömemorandum hakkepuidul kombijaama ehitamiseks Kuressaarde.

Eesti Energia jätkab taastuvenergia arendamisega tõusvas joones. Aastaks 2010 prognoositakse Eestis taastuvenergia osakaalu tõusu praeguselt 0,3% kuni 5%-ni elektrienergia kogutoodangust.


Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel 052 92 992

Raimo Oinus
Eesti Energia Asi Teenindus
Rohelise Energia projektijuht
tel. 056 220 500