Iseteenindus

Rohelise Energia sertifikaadi omanikke üle 500

08.05.2003

Eesti Energia AS alustas esimese elektritootmise ja –müügi ettevõttena Kesk- ja Ida-Euroopas Rohelise Energia müüki 1. märtsil 2001.

Rohelise Energia sihtrühmaks on organisatsioonid ja isikud, kes hoolivad elukeskkonna säilitamisest ja on huvitatud sellele ise kaasa aitama. Eesti Energia kasutab kõik Rohelise Energia müügitulud taastuvenergia tootmise arendamiseks.

Peamiselt tuulest ja veest toodetud Roheline Energia on maine- ja staatusetoode, mis näitab ostja keskkonnateadlikkust ja sotsiaalset vastutust.

Tänaseks on Rohelise Energia osalussüsteemiga ühinenud 520 ettevõtet, asutust, organisatsiooni ja isikut, neist 350 on kodukliendid.

Osa Rohelise Energia müügist saadud rahast läheb Eestimaa Looduse Fondile (ELF), kes finantseerib saadud summadega looduskaitse, loodushariduse ja säästva arengu projekte. Eelmisel aastal toetas ELF kümmekonna maakooli loodusprojekte.

Rohelise Energia müügist saadud tulude abil renoveeriti Eesti suurim hüdroelektrijaam Linnamäel, mis alustas tööd 2002. aasta 10. detsembril. 1. oktoobril, kell 16.00 hakkas tööle Eesti esimene kaasaegne taastuvenergiat tootev tuulepark – Virtsu Tuulepark. Tuulikute generaatori käivitas Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel. Tuulepargi kolmest tuulikust kaks kuuluvad Saaremaa ettevõttele Roheline Ring ning üks Eesti Energiale, viimane on Eesti Energia esimene Rohelist Energiat tootev tuulik. Tuulepargi rajamist toetasid abirahadega Saksa Majandus – ja Tehnoloogiaministeerium summas 6,5 mln krooni ning Eesti Regionaalarengu Sihtasutus summas 100 000 krooni. Kokku investeeriti tuulepargi rajamisse 36 mln krooni.

Rohelise Energia ostjad tarbivad tuulest ja veest toodetud elektrienergiat ning toetavad taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist. Rohelise Energia tarbimist kinnitab vastavalt tarbimismahule tarbijale välja antud sertifikaat, sertifikaadiga kaasneb õigus kasutada Rohelise Energia kaubamärki. Lähtuvalt elektriülekande füüsikast on Rohelise Energia tarbimine tinglik s.t. Roheline Energia tarnitakse ühtsesse võrku, Rohelise Energia koguste üle peetakse ranget arvet ja aastas välja antavate sertifikaatide kogus ei ületa võrku ostetud RE mahtu.

Tavaelektrist kõrgema hinnaga Rohelise Energia tarbimine ei tohi tõsta tema poolt toodetavate/pakutavate toodete/teenuste hinda oma klientidele.

Rohelise Energia märgi võid leida Rakvere Kerge toodetel, Aura mahladel, Gruuvi limonaadijookidel, Felixi Formeer majoneesidel ning Plaines joogiveel, Pereleiva toodetel, AS Vilma toodetel, Balsnack´i ja Santa Maria toodetel. RE märk tootel näitab, et märgiga toodete valmistamisel või pakendamisel on kasutatud loodushoidlikku taastuvenergiat. RE osalussüsteemiga saab tutvuda kodulehel www.roheline.energia.ee.

Eesti Energia AS peab lisaks oma põhitegevusele (elektri tootmine, jaotamine ja müük) oluliseks arendada keskkonnakaitse ja loodushoiu alast tegevust, edendada keskkonnasäästlikku majandamist ja taastuvate kütuseliikide ning energiaallikate kasutamist.


Valdur Lahtvee
Eesti Energia keskkonnajuht
Mob. 051 58 153

Raimo Oinus
Rohelise Energia projektijuht
Mob. 056 220 500

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Mob. 052 92 992