Iseteenindus

Eesti Energias toimub elektriliinide hoolduse teemaline ümarlaud

23.04.2003

Ümarlaua eesmärgiks on eri huvigruppide – Eesti Energia, liinihooldajate, maa- ja metsaomanike ning looduskaitsjate – esindajatega läbi arutada liinihoolduse erinevad aspektid ja kujundada ühine arusaam sellest mismoodi peaks Eestis olema korraldatud liinihooldus et minimeerida keskkonna-kahjustusi ja tagada kõigi osapoolte rahulolu.

"Ümarlaua tulemusena peaks jõutama konsensuseni selles suhtes kuidas ja millistest põhimõtetest lähtudes tuleb läbi viia liinihoolduse hankeid, millised tehnoloogiad on eelistatavad ning kuidas toimub tööde kooskõlastamine ning järelevalve, " kommenteeris ümarlaua kokkukutsumist Eesti Energia keskkonnajuht Valdur Lahtvee.

Kavas on kolm põhiettekannet, mille käigus tutvustatakse kehtivat seadusandlust ning vaadeldakse problemaatikat liinide omaniku ning metsaomanike vaatevinklist. Demonstreeritakse video- ja pildimaterjali erinevatest tehnilistest võimalustest ja kaasnevatest ohtudest.


Lisainformatsioon:

Valdur Lahtvee
Eesti Energia ASi keskkonnajuht
Tel. 071 52 350
Mob. 051 58153

Riina Vändre
Eesti Energia ASi pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992