Iseteenindus

Eesti Energia palgaandmed

30.03.2003

Kuigi rahandusministeerium on algatanud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis taaskehtestaks palkade avalikustamise nõude, ei ole see eelnõu veel Riigikokku jõudnud. Seega ei ole täna olemas kehtivat õigusakti, mis kohustaks riigi osalusega äriühingu nõukogu või juhatuse liikmete palka avalikustama.

Vaatamata ülaltoodule ning eeldades avalikkuse jätkuvat huvi Eesti Energia juhatuse liikmete 2002. aasta palgaandmete vastu avalikustame järgneva info:


Eesti Energia AS juhatuse liikmed 2002. aastal olid:
Gunnar Okk 01.01. 2002 - 31. 12. 2002
Sandor Liive 01.01. 2002 - 31. 12. 2002
Lembit Vali 01.01. 2002 - 31. 12. 2002
Mati Jostov 01. 12. 2002 - 31. 12. 2002
Marko Allikson 01. 12. 2002 - 31. 12. 2002

Eesti Energia AS juhatuse liikmete poolt saadud töötasu 2002. aastal:
Töötasu maksmise alus: teenistusleping
Gunnar Okk 960 000 kr
Sandor Liive 756 000 kr
Lembit Vali 684 000 kr
Mati Jostov 2002. aastal juhatuse liikmena töötasu välja ei makstud
Marko Allikson 2002. aastal juhatuse liikmena töötasu välja ei makstud

Eesti Energia AS juhatuse liikmete poolt aasta töötulemuste saadud preemia 2002. aastal:
Aastapreemia maksmise alus: Eesti Energia AS nõukogu otsus
Gunnar Okk 480 000 kr
Sandor Liive 378 000 kr
Lembit Vali 342 000 kr
Mati Jostov 2002. aastal juhatuse liikmenaaastapreemiat ei makstud
Marko Allikson 2002. aastal juhatuse liikmena aastapreemiat ei makstud

Gunnar Okk'i, Sandor Liive ja Lembit Vali töötasud ja aastapreemiad ei ole võrreldes 2001. aastaga muutunud.


Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht