Iseteenindus

Eesti Energia ökoloogialabor korraldab mõõtelaborite kvaliteedikontrolli

10.03.2003

Mõõtmisi korraldab Eesti Energia (EE) ökoloogialabor. Üritusele on omapoolset toetust avaldanud ja heakskiidu andnud Keskkonnaministeeriumi Keskkonnainvesteeringute Keskus.

"Akrediteeritud labori staatus näeb ette, et tema taset hinnatakse võrdlusmõõtmiste alusel. Ürituse peaeesmärk on anda ülevaade meie piirkonnas tegutsevatest laboritest kõigile huvitatud institutsioonidele nagu keskkonnaministeerium, keskkonnainspektsioonid jm. Samuti on tasememääratlus oluline info õhuheitmeid tekitavatele ettevõtetele,” ütles EE ökoloogialabori juhataja Karl Saar.

Tema sõnul annab kvaliteedikontroll Eestis tegutsevatele akrediteeritud laboritele võimaluse täita akrediteerimistingimustes püstitatud nõuet osaleda taolistes mõõtmistes.

Valik korraldada mõõtmised Kohtla-Järve SEJs langetati tänu sealsetele tehnilistele tingimustele, mis võimaldavad läbi viia üheaegseid mõõtmisi mitme laborimeeskonna poolt. Kohtla-Järve SEJ on Eestis praktiliselt ainuke omataoline, kus on täidetud võrdlusmõõtmiste tegemiseks vajalik tingimus – töid saavad teha 4 laborit üheaegselt, mis viib mõõtmistulemuste erinevused miinimumini.

Katselaborite võrdlusmõõtmisel osaleb ühtekokku 7 laborit: 5 Eestist, 1 Soomest ja 1 Lätist. Mõõtmistulemuste võrdlemine annab laborile pildi enda tasemest võrreldes teiste laboritega. Mõõtmistulemuste võrdluse aluseks võetakse referentslaborina pikaajalise kogemusega rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtelabor VTT Prosessit Helsingist.

EE ökoloogialabor tegutseb alates 1992. aastast, ülesandeks määrata kindlaks EE süsteemi ettevõtete – elektrijaamade ja õlitehase poolt õhku paisatavate kahjulike heitmete kogused.

EE ökoloogialabor on akrediteeritud alates 03.07.01 (tunnistus nr L052). Akrediteerimisalasse kuulub kütuse väävlisisalduse ja kütuse niiskuse määramine, suitsugaaside analüüs (O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2) ning gaasisegude analüüs FT-IR spektromeetri GASMET abil.

Lisainfot akrediteeritud mõõtelaborite kohta leiab Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljelt www.eak.ee


Lisainfo:

Karl Saar
EE ökoloogialabori juhataja
Tel. 6 703 230
Mob. 052 63 085

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992