Iseteenindus

Elektrikontrollikeskuse asutamine valmistab ette elektri vabaturu loomist

26.11.1999
Vastavalt Euroopa Liidu direktiividest lähtuvale Elektriohutusseadusele otsustas Eesti Energia juhatus asutada iseseisva juriidilise isikuna ASi Elektrikontrollikeskus. Seltsi kandeotsus Äriregistrisse tehti 15.novembril. Seni struktuuriüksusena Eesti Energia koosseisu kuulunud ettevõtte iseseisvumine on osa laiemast protsessist, mille eesmärgiks on elektrienergia vabaturu ettevalmistamine Eestis. Elektrikontrollikeskus on volitatud hindamis- ja tõendamisasutus, mille pädevuses on elektriohutuse kontrollimine nii uutes ehitistes kui ka olemasolevates ehitistes. Keskuse ülesandeks on samuti kõikide Eestisse sisse toodavate ja siin toodetavate elektriseadmete kehtestatud normidele vastavuse kontrollimine ja tõendamine ning elektrotehniliste mõõteriistade kalibreerimine ja taatlemine. Tähtsa lõigu elektrikontrollikeskuse tegevuses moodustab elektriala töötajate koolitamine ning pädevuse hindamine ja tõendamine. Eesti Energia tootmisdirektori Lembit Vali sõnul on elektrituru järk-järgulist vabanemist silmas pidades ohutust kontrolliva ja kehtestatud normidele vastavust tõendava äriühingu iseseisvus ja sõltumatus eriti oluline. Keskuse juriidiline eraldamine on Eesti Energia järgmine samm, pärast Narva Elektrijaamade kui tähtsaima elektrit tootva üksuse iseseisvumist, vabaturu poole liikumise protsessis. Pärast Elektrikontrollikeskuse töö efektiivset käivitamist on kavas ettevõte erastada. AS Elektrikontrollikeskus aktsiakapital on 1 miljon Eesti krooni. Keskuse juhatajaks on määratud Arvo Kübarsepp. Lisaks Tallinnale on ettevõtte bürood Tartus, Kohtla-Järvel, Viljandis, Pärnus ja Paides. Kokku on ettevõttes 33 töötajat. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 625 2446, GSM 517 7185
e-mail: kaie.saar@energia.ee