Iseteenindus

Viljandi linna tööstuspiirkond saab kindlama elektrivarustuse

18.02.2003

“Lisaks tarbijate toitekindluse tõusule vähenevad Reinu alajaama pingeklassi suurendamisega ka võrgukaod ning elektriseadmete käitamisele tehtavad kulud,” ütles EE Põhivõrgu direktor Henn Jõe.

Praeg Reinu 35 kV alajaama varustatakse elektriga Viljandi – Mustla 35 kV liini kaudu. Senimaani jäid tarbijad Mustla alajaamas ja liinil toimunud remondi või avarii ajal elektrita. Teise toiteliini ehitamisega Reinu alajaama tõuseb ka Mustla 35 kV alajaama töökindlus. Selleks ehitatakse 110 kV kõrgepinge elektriliin Viljandi 110 kV alajaamast Reinu alajaamani.

Viljandis asuvast Reinu 35 kV alajaamast saab elektritoidet Viljandi linna tööstuspiirkond, kus asuvad suurtarbijad nagu AS Viljandi Aken ja Uks, AS Dold Puidutööstus, AS Viljandi Metallitööstus, Viljandi Tikuvabrik jt. Tööde teostamise lõpp-tähtaeg on 29. oktoober 2003.a.

Eelmisel majandusaastal investeeris Eesti Energia Põhivõrk süsteemi stabiilsuse tagamiseks uutesse alajaamadesse ja kõrgepingeliinidesse 340 miljonit krooni. Käesoleval majandusaastal on juba investeeritud ligikaudu 200 miljonit krooni.

Eesti Energia majandusaasta algab 1. aprillist ja lõppeb 31. märtsil.


Lisainformatsioon:

Innar Kaasik
EE Põhivõrgu projektijuht
Tel. 052 67 994

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 052 92 992