Iseteenindus

Eesti Energia toetab energiasäästuprojekte 100 000 krooniga

07.02.2003

“Konkursile võivad projekte esitada ja EE toetust taotleda Eestis registreeritud MTÜ-d ja SA-d, kes soovivad energiasäästu edendamisel kaasa lüüa,” ütles Eesti Energia keskkonnajuht Valdur Lahtvee. Lahtvee sõnul on energiasäästu edendamine üks Eesti Energia nõukogu poolt ettevõtte teenistustele pandud ülesanne aitamaks kaasa energiakasutuse efektiivsuse tõstmisele lõpptarbijate poolt. Energiakasutuse efektiivsuse tõstmine aitab piirata tarbimise kasvu ja peaks pikemas perspektiivis vältima vajaduse uute fossiilkütuseid põletavate kondensatsioonirezhiimil elektrijaamade rajamiseks Eestis.

Konkursile esitatavad projektid peavad olema suunatud energiasäästu (nii elektri kui ka soojuse säästu) edendamisele kodumajapidamistes või organisatsioonide, asutuste ja ettevõtete tegevuses.

Eelistatud on projektid, mis arendavad ja/või propageerivad uuenduslikke energiasäästumeetmeid; aitavad kaasa energiasäästualase teabe levimisele ja teadlikkuse tõstmisele; haaravad energiasäästupropagandaga võimalikult suurt sihtrühma; ärgitavad avalikkust energiasäästumeetmete rakendamisele; annavad reaalse energiasäästu.

Toetussumma projektidele kokku on 100 000 krooni. Konkursil valitakse välja 2-5 projekti, toetussumma ühe projekti kohta on 20 000-60 000 krooni. Projektide läbiviimisel omafinantseeringut ei nõuta.

Konkursi kutse ja toetuse taotlemise tingimused on väljas Rohelise Energia koduleheküljel www.roheline.energia.ee.


Lisainfo:

Valdur Lahtvee
Eesti Energia keskkonnajuht
Tel 071 52 255
Mob 051 58 153

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel 071 52 255
Mob 052 92 992