Iseteenindus

Eesti Energia käivitab ööpäevaringse rikketelefoni 1343

01.02.2003

“Vajadus üle-eestilise ööpäevaringse rikketelefoni järgi on ammune, tänaseni töötas analoogne süsteem vaid Tallinn-Harju piirkonnas. Toimiva ülevabariigilise tehnilise lahenduse loomine sai alguse sügisel,” kommenteeris rikketelefoni loomist EE Teeninduse direktor Marko Allikson. “Klientide vajadustest lugupidamine on meie prioriteediks - ka pühapäeva öösel peab Eesti Energia klient saama oma murest rääkida,“ ütles Allikson.

Rikketelefonil 1343 saab klient ööpäev läbi teada anda Eesti Energia väliselektrivõrguga seotud riketest ja elektrikatkestustest. Alati on teretulnud informatsioon võimalikust ohust (elektriliinidele langenud puuoksad, mahakukkunud liinijuhe või õhuliinimast, elektrijuhtmete ja -arvestite vargusjuhtumid vms.)

Rikketelefon annab ka Eesti Energiale parema ülevaate elektrikatkestuse ulatusest. See omakorda parandab efektiivsust rikketeadetele reageerimisel ja kiirendab elektritoite taastamist. Üldjuhul on Eesti Energia kõrgepingeliini väljalülitumisest teadlik juba enne, kui klient helistab.

Elektririkke puhul on oluline, et klient kontrollib, kas tegemist on majasisese või –välise rikkega (maja siseelektrivõrgu eest vastutab majahaldaja/omanik). Kui viga ei ole majasisene, tuleb teatada EE rikketelefonile oma aadress, rääkida, mis täpsemalt juhtus ja millal elekter ära läks ning jätta kontaktandmed, et vajaduse korral oleks võimalik ühendust võtta.

Samaaegselt rikketelefoni käivitamisega suurendatakse Eesti Energia klienditelefoni 1545 läbilaskevõimet, millel kliente teenindatakse lepingu-, arveldus-, võlgnevus-, EE toodete ja teenuste ning üldinfo küsimustes kella-aegadel (E-R 7.00-20.00, L-P 8.00-17.00), klienditelefoni töövälisel ajal saab klient jätta teate automaatvastajale. Helistades klienditelefonile 1545 juhendatakse klienti järgmiselt: "Tere, helistasite Eesti Energia klienditelefonile. Elektriarvesti näitude teatamiseks valige klahv number üks, teiste küsimuste korral palun oodake.” Kui klient ei soovi näite teatada, räägib pärast lühikest helisignaali kliendiga edasi Eesti Energia klienditeenindaja.

 • Rikketelefon 1343 on avatud 24 tundi, vastu võetakse ainult rikketeateid.
 • Klienditelefon 1545 on avatud E-R 7.00-20.00, L-P 8.00-17.00, EE üldinformatsiooni, teenuste ja toodete küsimustes.
 • Tasuta näiduteatamine lauatelefonilt 08004545 on avatud 24h. • Lisainformatsioon:

  Riina Vändre
  EE pressiesindaja
  Tel. 071 52 255
  Mob. 052 92 992