Iseteenindus

50 aastat Lõuna-Eesti elektrifitseerimisest

23.01.2003

“Tartu alajaam pole pelgalt elektriseadmete kogum, tal on kindel koht Eesti energeetika väärtusahelas, eelkõige loob alajaam eeldused Lõuna-Eesti igapäevase energiatarbimise korraldamiseks,“ iseloomustas Tartu alajaama tähtsust EE Jaotusvõrgu Tartu piirkonna juht Kalju Koha.

24. jaanuaril 1953. aastal pingestati Ahtme-Tartu 110 kV liin ja Tartu 110/35/15 kV alajaam. Seeläbi jõudis 50 aastat tagasi põlevkivist toodetud elekter Lõuna-Eestisse ja sealt kaudu Lätisse. Sündmus andis tõuke hüppeliseks majandusarenguks, sest võimaldas kaotada piirangud elektrienergia tarbimisele.

Põlevkivielektri jõudmine Tartusse omas tähtsust naaberelektrisüsteemidele. Tartu alajaam on sõlmalajaam, mis asub kolme energiasüsteemi ühenduskohas – Eesti, Läti (ühendusliin Valmiera) ja Venemaa (ühendusliin Pihkva). Alajaama valmimisega suurenes energiasüsteemi töökindlus ning oli garanteeritud tarbijate varustatus elektrienergiaga. Ühendusliinide kaudu on võimalus Eestis tarbida ka Lätis või Venemaal toodetud energiat.

Lõuna-Eesti jaoks on 24. jaanuar 1953 sama tähtis kui 25. detsember 1951 Tallinna jaoks. Nimetatud päeval pingestati Ahtme-Tallinn 110 kV liin koos Järve 110 kV alajaamaga ning põlevkivist toodet elekter hakkas varustama Tallinnat. Mõlema objekti valmimise järel sai majanduse areng nendes piirkondades hoogu juurde.

24. jaanuaril kell 11.00 algab Tartus Ilmatsalu 5 nimetatud tähtpäevale pühendatud pidulik koosolek, kus analüüsitakse senist arengut ja vaetakse tulevikuvisioone. Osalema on oodatud ajakirjandus ja huvilised.


Lisainformatsioon:

Henn Jõe
Eesti Energia AS Põhivõrgu direktor
Tel 050 59143

Kalju Koha
Eesti Energia AS Jaotusvõrk Tartu piirkonna juht
Tel 052 79302