Iseteenindus

Eesti Energia Põhivõrgu keskkonnajuhtimissüsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud

14.01.2003

Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul tunnistati seega Põhivõrgu tegevusala ehk elektrienergia ülekandmine ISO standarditele vastavaks. “Põhivõrgu tegevuse sertifitseerimine on nii klientide, koostööpartnerite kui ka Põhivõrgu töötajate seisukohalt siiski vaid üks oluline etapp ettevõtte igapäevases töös. Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise juurutamisega võtsime endale kohustuse seda süsteemi ka pidevalt täiustada, tagades sellega jätkusuutliku ja keskkonda säästva elektrienergia ülekandeteenuse,” lausus Henn Jõe.

Eesti Energia AS Põhivõrk vastutab Eesti elektrisüsteemi töökindla toimimise eest, tema tegevusalaks on pidev elektrienergia ülekandmine elektrijaamadelt jaotusvõrkudele ja suurtarbijatele.

Elektri ülekandmise pidevaks parendamiseks plaanib Põhivõrk järgmise sammuna läbi viia enesehindamise vastavalt Eesti Kvaliteediauhinna mudelile.

Keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise süsteemi rahvusvahelistele standarditele vastavaks tunnustamine sõltumatu tunnustaja poolt on Eesti Energia jaoks epohhiloov, kuna Põhivõrgu vastav kogemus on aluseks kogu EE grupi ja tütarettevõtete keskkonnajuhtimissüsteemide ISO/EVS 14001 standardiga vastavusse viimisel.


Lisainformatsioon:
Jaan Liik
Põhivõrgu kvaliteedijuht
Mob. 051 44155

Edvi Freiberg
Põhivõrgu teabejuht
Mob. 052 38 240

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Mob. 052 92 992