Iseteenindus

Vastrenoveeritud kõrgepingealajaama tõstab tunduvalt Põltsamaa elektrivarustuskindlust

13.12.2002

Teostatud tööde mahtu kuulusid Põltsamaa 110 kilovoldi alajaama tarbeks uute seadmete tarne ja ehitustööd. Ehitustööde käigus renoveeriti alajaama neli 110 kilovoldi lahtrit ning 110 kV trafole ehitati uus 35 kilovoldi lahter, samuti paigaldati uus kommertsmõõtesüsteem.

EE Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul tõuseb vastrenoveeritud alajaama töökindlus ning vähenevad remondikulud. “Põltsamaa alajaama tarnitud seadmed ei vaja remonti ca 25 aasta jooksul pärast paigaldamist,” ütles Põhivõrgu direktor Henn Jõe.

Põltsamaa 110 kV alajaam on tähtis sõlm, kust saavad elektritoidet Põltsamaale tähtsad ettevõtted nagu AS E-PIIM, AS PÕLTSAMAA FELIX, UNIVERSAL INDUSTRIES, PÕLTSAMAA MAJANDUSÜHISTU, OÜ MANCORD jt. Alajaama laienduse valmimine tõstab oluliselt ettevõtete elektrivarustuse töökindlust.

Lisaks Põltsamaa 110 kilovoldi alajaamale on Eesti Energia AS piirkonnas renoveerinud ka Põltsamaa linna 10 kilovoldi õhuliinivõrgu, asendades selle kaabelliiniga. Renoveeritud on Põltsamaa – Puurmanni 15 kV õhuliin, ehitatud Mõhkküla tarbijatele uus liitumisühendus ning rekonstrueeritud Kamari aleviku elektrivõrku.

Kokku on Eesti Energia AS viimasel kahe aastal investeerinud Põltsamaa linna ja selle lähiümbruse elektrisüsteemi kokku ca 20,4 miljonit krooni, see teeb iga Põltsamaa elaniku kohta 3920 krooni.


Lisainformatsioon:

Jossif Sinivee
Eesti Energia AS Põhivõrgu projektijuht
tel. 071 51327

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
tel. 071 52 255