Iseteenindus

Eesti Energia AS vara ja vastutus on kindlustatud

04.11.1999
27. oktoobril sõlmis Eesti Energia AS kontserni vara, seadmerikke, vastutuse ja ärikatkestuse kindlustuslepingud Lloydsi sündikaati kuuluva Wellington Underwriting Agencies’ ja Sampo Gruppi kuuluv Industrial Insurance’ga. Kindlustuskaitse eesmärgiks on Eesti Energia AS äririskide maandamine ja õnnetusjuhtumitest tulenevate kahjude vähendamine. Kindlustusfirmade leidmiseks korraldati kaheetapiline riigihankekonkurss, mille viis läbi Marsh & McLennan Eesti. Konkursi materjalid saadeti kokku kümnele kohalikule ja välisfirmale. Pakkumised tegid Wellington Underwriting Agencies Ltd, Industrial Insurance, AIG Europe ja Zurich Financial Services. Vara, seadmerikke ja ärikatkestuse kindlustusleping sõlmiti peamiselt energeetikafirmade kindlustamisele spetsialiseerunud Lloydsi sündikaadi Wellington Underwriting Agencies’ga.. Vastutuse kindlustuskonkursi võitis Sampo Gruppi kuuluv Industrial Insurance. Kindlustuslepingud sõlmiti kolmeks aastaks. Esimese aasta kindlustusmakse summa ületab 20 miljonit krooni ja see väheneb järgneval kahel aastal. Lisainfo: Tanel Kaasik, Eesti Energia AS finantsist, tel. 62 52 881 Kaie Saar
Eesti Energia AS pressiesindaja
Tel. 625 2446, GSM 517 7185
E-mail: kaie.saar@energia.ee