Iseteenindus

Eesti Energia Linnamäe hüdroelektrijaam alustab taas tööd

10.12.2002

“Linnamäe HEJ puhul on tegemist energeetikaajaloo seisukohast silmapaistva tehnorajatise taastamisega, mis on tänapäeval oluline ka taastuvenergia toodangu poolest,“ ütles EE Taastuvenergia ettevõtte direktor Martin Kruus.

Renoveerimistööde käigus paigaldatud kolme turbiini võimsus on 1,1 MW, mis võimaldab toota kuni 7 GWh elektrienergiat aastas.

Linnamäe HEJ paikneb Jägala jõe alamjooksul umbes 1,5 kilomeetri kaugusel jõesuudmest. Aastatel 1922-24 rajatud elektrijaam alustas tööd 17. aprillil 1924. Elektrivool juhiti 33 kV liini kaudu Tallinna Põhja Paberi- ja Puupapivabrikusse.

1941. aastal purustas elektrijaama Punaarmee, samuti hävines siis osaliselt unikaalne kalatrepp. Koos jaama renoveerimisega taastati osaliselt kalatrepp, mis parandab Jägala jõe kalastiku liigilist koostist ja osaliselt taastub jõe alamjooks lõhe ja meriforelli koelmualana.

Arhitektuuriliselt eriliseks teeb Linnamäe HEJ asjaolu, et jaama kompleks tunnistati omal ajal kauneimaks tööstusehitiseks Eestis Vabariigis.

Linnamäe Hüdroelektrijaam on ainulaadne seetõttu, et läbi Rohelise Energia tarbimise on eraisikud ja ettevõtted toetanud selle taastamist. Hetkel on Rohelise Energia osalussüsteemi toetanud 455 klienti, nendest 131 äriklienti ja 225 eraklienti. Toetajate nimed on jäädvustatud elektrijaama juurde paigaldatavale infotahvlile.

Järgmisel aastal alustab Eesti Energia Keila-Joa hüdroelektrijaama taastamist.


Lisainformatsioon:

Janek Kalbin
EE Teeninduse turundusjuht
Tel. 6 400 663
Mob. 050 41 932

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992