Iseteenindus

Elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused täpsustatud.

29.11.2002

Tarbijakaitseamet tegi septembris ettepaneku viia tüüplepingutingimused kooskõlla jõustunud võlaõigusseaduse mõttega ja see leidis täieliku mõistmise Eesti Energia poolt.

Moodustati ühine töörühm ülesandega leida käesoleval ajal parim lahendus kõigile osapooltele.

Mõlemad pooled suhtusid töösse kohusetundlikult ja toimunud arutelusid saab lugeda väga konstruktiivseteks. Kokku otsustati teha muudatusi 14 punktis (nendest 2 otsustati tüüptingimustest välja jätta, kuna neil olid liiga keerukad sõnastused ja samas käsitlesid seadustega kaetud küsimusi).

Enamik tehtud täpsustusi muutsid kehtivaid tüüptingimusi täpsemaks, lihtsamini arusaadavamaks ja ühesemalt mõistetavamaks. See on tähtis, sest mitmeti tõlgendatav tüüplepingu säte võib tekitada ja tekitabki probleeme, kus kaks isikut saavad ühest asjast eri moodi aru ja mõlemal tundub õigus olevat.

Suuremad reaalseid Eesti Energia kohustusi täpsustavad muudatused on:

1. alates 01. aprillist 2003 peab Eesti Energia võtma kontrollnäidu igast mõõtepunktis vähemalt ühe korra kahe aasta jooksul. Varem sellist konkreetset lubadust Eesti Energia ostjatele andnud ei ole. Mõõtepunkte on kontrollitud pidevalt, aga ei ole saavutatud täielikku ülevaadet.

2. Eesti Energia peab elektrikatkestustest ostjaid teavitama kindlasti ka kohalikus ajalehes. Selleks, et katkestuste info oleks kõigile (ka arvuti või interneti puudumisel) kättesaadav, on ajalehes teavitamise kohustus mõistlik.

Riigi Tarbijakaitseamet ja Eesti Energia jätkavad ka edaspidi koostööd klientide probleemide üldistamisel ja konkreetsete lahenduste otsimisel. Kui pooled üksteist respekteerivad ja sinevad argumenteeritult on ka tulemused reaalsed. Samas on ka selge, et ka igas uues tasakaalus tekivad uued küsimused, mida tuleb jällegi edasi arendada.

Täpsustatud tüüptingimused hakkavad kehtima 01. jaanuarist 2003. Tüüptingimuste muudatustega saab tutvuda internetis Eesti Energia koduleheküljel aadressil www.energia.ee või e-teenuses. Tüüptingimuste muudatused ja tüüptingimused paberkandjal on saadaval Eesti Energia klienditeenindustes.

PDF- kujul dokumentide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader tarkvara. See on TASUTA.

Uusima Acrobat Readeri saad endale laadida siit:
(kliki nupul)

Siit saad enesele laadida uusima Acrobat Readeri. NB! See on VABAVARA (tasuta)!