Iseteenindus

Eesti Energia Põhivõrgul valmis Tallinna varustustkindlust parandav Iru jaotla

28.11.2002

11. mail 2001 sõlmisid Eesti Energia Põhivõrk ja ABB AS & ABB Transmit OY lepingu Iru Elektrijaama 110 kV jaotla renoveerimiseks.

Ehitustööd olid planeeritud 2001-2002 aastatele, renoveerimisega jõuti lõpule õigeaegselt. Eesti Energia Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul tõstab uus jaotla Iru Elektrijaamas toodetud elektri ülekandmise töökindlust.

Iru Elektrijaama alajaama ümberehitustöid teostati kahes etapis, kaheetapiline jaotus oli tingitud tööde suurest mahust: esimesena ehitati neli 110 kV liini lahtrit, järgnevalt renoveeriti üks liini- ja kolm trafo lahtrit. Paralleelselt ehitustöödega tuli tagada ka Iru Elektrijaama normaalne töö.

Vastvalminud jaotlas likvideeriti suure õlimahuga, amortiseerunud ja avariiohtlikud vanad seadmed. Renoveeritud jaotlas on kasutatud põhiliselt ABB seadmeid.

Iru kõrgepinge jaotla renoveerimise põhjuseks oli elektri varustuse töökindluse ja kvaliteedi tagamine Tallinna linnas. Iru jaotla valmimine loob eelduse Järve alajaama renoveerimiseks.

Renoveeritud Iru Elektrijaama jaotla vastuvõtmine ja Järve alajaama uuendamine lähitulevikus annab võimaluse alustada Järve alajaamaga samasse vanuse- ja tähtsusklassi kuuluva Veskimetsa kõrgepinge alajaama renoveerimistöödega.

Pidulikul pingestamisüritusel Irus osalevad ka ABB Transmit OY projektijuhid Jan Malmsten ja Jorma Eskola Soomest.


Lisainfo:
Henn Jõe
Eesti Energia Põhivõrgu direktor
Tel: 071 51201, 050 59143

Vladimir Antson
Eesti Energia projektijuht
Tel. 050 84 721