Iseteenindus

Eesti Energia struktuur muutub lihtsamaks

27.11.2002

Eesti Põlevkivi saab uues struktuuris sarnase positsiooni Narva Elektrijaamadega ja mõlema ettevõtte aktsiad hakkavad 100% kuuluma Eesti Energiale. Nii kaotatakse ära Eesti Põlevkivi praegune keerukas, kunagisest erastamiskavadest lähtunud omandistruktuur.

Eesti Energia struktuuriüksustest Põhivõrk, Jaotusvõrk ja Iru Elektrijaam moodustatakse iseseisvad juriidilised isikud, mille 100% aktsiate omanikuks on Eesti Energia. Teeninduse ja müügi struktuuriüksus jääb ka edaspidi vahetult AS Eesti Energia koosseisu.

Nende muutuste tulemusena on Eesti Energia grupi põhilised osad – kütusevarustus, elektri tootmine, ülekandmine, jaotamine ja müük – teineteise suhtes juriidiliselt võrdsel positsioonil.

Eesti Energia nõukogu esimehe Urmas Sõõrumaa sõnul peavad Eesti Energia erinevad osad olema üksteise suhtes tasakaalus, et ei tekiks domineerivaid üksusi ja võimalikke erihuvisid. See aitab Eesti Energiagruppi lihtsamalt juhtida ja kontrollida, lisas Sõõrumaa.

Ettevõtte reorganiseerimise kavast tulenevalt otsustas nõukogu nimetada alates 1. detsembrist 2002 kolmeks aastaks ametisse kaks uut Eesti Energia juhatuse liiget, Marko Alliksoni ja Mati Jostovi. Samuti otsustati pikendada praeguste juhatuse liikmete Gunnar Okk’i, Lembit Vali ja Sandor Liive teenistuslepinguid novembrini 2005. Marko Alliksoni vastutusvaldkonnaks juhatuses on klienditeenindus ja müük, Mati Jostov jätkab samaaegselt töötamist AS Eesti Põlevkivi juhatuse esimehena.

Marko Allikson (s.1971) töötab alates 2002 kevadest Eesti Energia Teeninduse struktuuriüksuse direktorina. Aastatel 1998 - 2002 töötas ta Soomes juhtimiskonsultatsiooni firmas McKinsey & Co. Marko Allikson on lõpetanud 1995. aastal Tallinna Tehnikaülikooli turunduse ja välismajanduse erialal. Ta on majandusteaduste magister ja jätkab paralleelselt tööga õpinguid TTÜ-s doktoriõppes.

Mati Jostov (s.1958) töötab alates 1999. aasta septembrist Eesti Põlevkivi juhatuse esimehena, enne seda töötas ta Eesti Energia AS administratiivdirektorina. 1983. aastal lõpetas Jostov Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsanduse erialal. Mati Jostov on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige alates 2001. aastast.

Täiendav info:
Urmas Sõõrumaa
Eesti Energia nõukogu esimees
Tel: 6511 700

Heido Vitsur
Eesti Energia nõukogu liige
Tel: 6256 452