Iseteenindus

Eesti Energia Põhivõrgu ja juhtimiskeskuse uued hooned on valmis

04.11.1999
Eesti Energia tutvustas esmaspäeval koostööpartneritele ja suurimate klientide esindajatele Põhivõrgu ja energiasüsteemi juhtimiskeskuse vastvalminud hooneid. Hoonetekompleksi kogupindala on 5806 m2. Möödunud majandusaasta tähtsaimaks tulemuseks Eesti Energias on täielikult ümber kujundatud elektri tootmise, ülekande ja jaotamise organisatsioonistruktuur – nii finantsiliselt kui juhtimislikult eraldati üksteisest elektri genereerimine, põhivõrgu ülekande ja elektri jaotusvõrgu tegevus. Kogu skeem muutus juhtimise seisukohalt lihtsamaks, majanduslikult läbipaistvamaks ja äriliselt konkurentsivõimelisemaks. Põhivõrgu ettevõte koosneb kõrgepinge ülekandevõrgust ja 110 – 330 kV alajaamadest ning selle koosseisu kuulub ka üle-eestiline elektrisüsteemi juhtimiskeskus. Juhtimiskeskuse peamiseks ülesandeks on hoida energiabilanssi ning tagada elektrisüsteemi efektiivne ja tõrgeteta funktsioneerimine. Elektrisüsteemi juhtimiskeskuse moderniseerimises on kvalitatiivseks hüppeks 1983.aastast töötanud ja end ammendanud informatsioonisüsteemi KP-SM asendamine kaasaegsetele nõuetele vastava integreeritud SCADA/EMS funktsioone täitva juhtimissüsteemiga “XA/21”. Koos juhtimiskeskuse kompleksi väljavahetamisega asendatakse ka 13 strateegiliselt olulist terminalseadet üle kogu Eesti. Tänaseks on uutesse ruumidesse kolinud enamus Põhivõrgu ja juhtimiskeskuse töötajatest. Energiasüsteemi juhtimiskeskuse paralleelne struktuur säilitatakse Eesti Energia peamajas Estonia puiesteel kuni aastavahetuseni. Mustamäel Kadaka teel asuva Põhivõrgu ja juhtimiskeskuse hoonetekompleksi üldpindalaks on 5806 m2. Ehituse ruutmeetri maksumuseks kujunes 7285 krooni ja peatöövõtjaks oli AS Merko. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 625 2446, GSM 517 7185
e-mail: kaie.saar@energia.ee