Iseteenindus

Õhukvaliteet Narvas ja selle ümbruskonnas paraneb

09.11.2002

Narva Elektrijaamade keskkonnajuhi Arvo Tordiku sõnul on aruande kohaselt pärast elektrijaamade renoveerimist väävli ja lendtuha sadenemise vood 2-20 korda ja kohati rohkemgi alla saastetaseme kriitilisi väärtusi, samuti tunduvalt alla Eestis kehtivaid saastetaseme piirväärtusi.

"Peale keskkonda saastavate heitmete vähenemise ja üha karmistuvate keskkonnanõuete täitmise võimaldab Narva Elektrijaamade katelde renoveerimisprojekt tõsta energiatootmise efektiivsust, samuti moderniseerida Narva linna kaugkütte- ja soojusvarustuse süsteemi," ütles Tordik.

Narva Elektrijaamade keskkonnamõju hindamise lõpparuande kohaselt vähenevad renoveerimisprojekti tulemusena märkimisväärselt vääveldioksiidi ja lendtuha kontsentratsioonid välisõhus ja koos sellega nende emissioonide edasine hajumine Soome ja Venemaa suunas.

Lõpparuande järeldusena võib AS Narva Elektrijaamade renoveerimise eelprojektid võtta alusekselektrijaamade ümberseadistamisele, mis võimaldab lõppkokkuvõttes sulgeda moraalselt ja tehniliselt vananenud Balti Elektrijaama vana tüüpi katlad ja oluliselt vähendada Narva Elektrijaamade keskkonnamõju.

Eesti Elektrijaama 8.ploki ja Balti Elektrijaama 11.ploki renoveerimisprojekti piiriülese keskkonnamõju hindamise lõpparuande on kinnitanud keskkonnaminister Heiki Kranich.

Keskkonnamõju hindamise teostasid TPÜ Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonnajuhataja vanemteadur Valdo Liblik, TPÜ Ökoloogia Instituudi teadurid Aavo Rätsep ja Margus Pensa, TTÜ Soojustehnika vanemteadur Hendrik Arro, keskkonnafüüsika doktor Marko Kaasik ja TPÜ Ökoloogia Instituudi insener Kaiu Maalma.


Lisainformatsioon:

Arvo Tordik
Narva Elektrijaamade keskkonnajuht
Tel: 071 66 011
Mob: 056 632 552

Valdur Lahtvee
EE keskkonnajuht
Tel. 071 52 350
Mob: 051 58 153

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 99