Iseteenindus

Liitumine elektrivõrguga lihtsustub

01.11.2002

Eesti Energia Teeninduse direktori Marko Alliksoni sõnul mõõdetakse uutele liitujatele liitumishinna arvestamisel kaabli ja õhuliini kaugust linnulennulisena lähimast alajaamast, mitte piki liini kaugusena mõõdetud keskpingepunktist nagu varasemalt. “See muutus teeb liitumise Eesti Energia elektrivõrguga klientidele kiiremaks ja lihtsamaks,” ütles Allikson.

Uue korra järgi ühtlustuvad ka õhu- ja maakaabelliinide liitumistasude määrad.

Viimasel ajal valivad kliendid liitumise kaabelliini kaudu, mis tagab elektrivarustuse suurema töökindluse ja kvaliteedi ning vähendab võimalikke rikkeid ja katkestusi.

Uutele liitujatele paigaldatakse ka kaasaegne ajatariifiga mõõtesüsteemiga liitumiskilp.

Uus kord on välja töötatud Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2002 määruse nr 241 “Elektrivõrguga liitumise ja liitumistasude arvestamise kord” alusel.

Põhjalikumat infot uue korra kohta saabEesti Energia Interneti kodulehelt aadressil:http://www.energia.ee/et/kodukliendile?energiaviewer_folderid=187või Eesti Energia klienditeenindustest.


Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel 071 52255