Iseteenindus

Esimesel poolaastal kasvasid Eesti Energia Grupi äritulud 9%

31.10.2002

Eesti Energia finantsdirektori Sandor Liive sõnul andis põhilise osa tuludest 1568 mln krooniga kodumaine elektrimüük, mis eelmise majandusaasta 6 kuuga võrreldes suurenes 9,4% ehk 136 mln kr. Soojust müüs Eesti Energia esimesel poolaastal 133 mln kr eest, see 8 mln kr ehk 6,5% rohkem kui mullu samal ajal.

Teenuste müük oli 113 mln kr, mis on 29 mln kr rohkem kui eelmise ma I poolaastal. Teenuste müügist peamise osa moodustavad elektrivõrkudega liitumisteenuse müük 81 mln kr. Liitumisteenuste müük kasvas 32 mln kr võrra tänu jätkuvalt soodsale majanduskliimale.

Äritegevuse rahavood moodustasid 2002. majandusaasta esimese kuue kuuga 559 mln kr, mis oli 90 mln kr võrra ehk 19% rohkem võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga. Investeeringute maht oli esimesel poolaastal 1680 mln kr, see on 1 125 mln kr (203%) võrra suurem kui eelmise majandusaasta samal perioodil.


Täiendav info:

Sandor Liive
Eesti Energia finantsdirektor
Tel 071 52 220