Iseteenindus

Eesti Energia Grupp investeeris esimesel poolaastal 1,68 miljardit krooni

29.10.2002

Eesti Energia finantsdirektori Sandor Liive sõnul on suurimaks investeerimisprojektiks jätkuvalt AS Narva Elektrijaamade kahe energiaploki renoveerimine. Esimesel poolaastal investeeriti plokkide renoveerimisse 895 mln kroonini, mis moodustab terve majandusaasta investeeringute eelarvest 44%.

“Narva investeerimisprogrammi jätkamine on üks meie lähiaastate peamisi prioriteete ja suvel sõlmitud soodsad pikaajalised laenulepingud ning edukas võlakirjaemissioon annavad investeeringute jätkumisele kindluse”, ütles Liive.

Elektrivõrkude renoveerimisse investeeris Eesti Energia 6 kuuga 442 mln krooni. Eesti Energia Jaotusvõrk investeeris I poolaastal 315 miljonit krooni madalpingevõrgu kvaliteedi parandamisse ja Põhivõrk 127 miljonit krooni kõrgepingevõrkude arengusse

Võrkudesse tehtavate suurte investeeringute peamine eesmärk on võrgu töökindluse ja efektiivsuse tõstmine ning elektriliste kadude vähendamine.

Käesoleval majandusaastal kavatseb Eesti Energia kokku investeerida 3,81 mld krooni, eelmise majandusaasta investeeringute maht oli 1,84 mld krooni.


Lisainformatsioon:

Sandor Liive
EE finantsdirektor
Tel 071 52 220