Iseteenindus

Elektriliini Püssi AJ–Eesti EJ ehitaja otsustatud

01.10.1999
27.septembril tunnistas Eesti Energia AS juhatus kõrgepingeliini Püssi alajaam – Eesti Elektrijaam ehituskonkursil edukaimaks konsortsiumi Pohjalan Voima OY (PVO)-Eesti Elektrivõrkude Ehitus (EEE) pakkumise. Püssi AJ – Eesti EJ kõrgepingeliini ehitus on enam kui 100 miljoni kroonise maksumusega üks mahukamaid seni läbi viidud riigihankeid. Kaheetapilisel riigihankekonkursil osales neli pakkujat :PVO ja Eesti Elektrivõrkude Ehituse (EEE) konsortsium, Fortum, Eesti Ehituse, Energomachekspordi ja Elektricentrumi konsortsium ning FKSM. Võitjaks osutus Soome PVO ja EEE konsortsium, kelle poolt rääkis madalaim hind, aga ka muude tingimuste täitmine. Pakkumisi kaaluti väärtuspunktide meetodil. Madalaim hind andis 70 punkti, ülejäänud osas andsid punkte kogemuste olemasolu sarnaste objektide ehitamisel, kohustust kaasata töösse Eesti kohalikku tööjõudu üle 50% tööde mahust ja tehnilise lahenduse uudsus. Konkursi tingimustes nõuti kahe ehitusvariandi esitamist – põhivariant Venemaal toodetud raudbetoonist kandemastidega ning alternatiivvariant – kaasaegsete, lääne normidele vastav tõmbitsatega terassõrestikmastidega liin. EE valis kaasaegsema variandi. Konkursi võitja väljaselgitamisele järgneb lepingutingimuste väljatöötamine ja lepingu sõlmimine. Ehituse valmimise tähtaeg on 31.märts 2001. Liini pikkuseks on 57 kilomeetrit ja selle ehitamise eesmärgiks on elektrisüsteemi perspektiivset arengut arvestades Eesti Elektrjaamast Tallinna suunal kulgeva ülekandevõrgu tugevdamine. Liiniehitusega koos tuleb ehitada valmis veel kaks suurt objekti – Püssi AJ laiendus ning Eesti EJ juurdeehitus. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 62 52 446, GSM 251 77 185
e-mail: kaie.saar@energia.ee