Iseteenindus

Ümber ümarlaua taastuvenergiast ja keskkonnamõjust

08.10.2002

Ümarlaua eesmärgiks on taastuvenergia arendajate ja looduskaitsjate eri huvigruppide esindajatega läbi arutada ja leida ühine arusaam Eesti taastuvenergia rakendamise keskkonnamõjudest, vajalikest meetmetest nende mõjude likvideerimiseks või vähendamiseks. Samuti püütakse määratleda piirkonnad (ja jõed) kus loodusväärtuste kaitseks poleks soovitav taastuvenergiat rakendada.

Ümarlaud toimub Rahvusraamatukogu kuppelsaalis Tallinnas Tõnismägi 2.

Lähemalt räägitakse hüdroenergia rakendamise võimalustest, looduskaitselistest takistustest väikehüdrojaamade rajamisel, piirangutest tuuleparkide rajamisel, tuuleenergia- ja hüdroenergiaprojektide põhilistest negatiivsetest mõjuteguritest Eestis.


Lisainformatsioon:

Valdur Lahtvee
EE keskkonnajuht
Tel. 071 52 350
Mob. 051 58153

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992