Iseteenindus

Eesti Energial valmis uus Jägala alajaam

26.09.2002

Eesti Energia Jaotusvõrgu võrguteenuste juhi Hillar Kalmeti sõnul on Jägala alajaama ehitamine üks lüli Eesti Energia programmist, millega asendatakse 10 kV pinge kõrgema, s.o. 20 kV pingega.

“20 kV on EE Jaotusvõrgu jaoks perspektiivne pinge. Lähema 15-20 a. jooksul soovime üle minna 20 kV peale, kuna kõrgematel pingetel on võimalik üle kanda suuremaid energiakoguseid. Kaod on väiksemad ja see on lõpptulemusena majanduslikult efektiivsem,” iseloomustab Kalmet uue alajaama üleviimist kõrgemale pingele.

Jägalale ehitatud alajaama tööde maht sisaldas ehituse projekteerimist, alajaama tarbeks uute seadmete tarnimist ning uue hoone ehitust. Tööde käigus paigaldati 10 MVA 110/20 kV jõutrafo, 20 kV jaotla koos hoonega. Lisaks ehitati alajaama toitmiseks 1,2 km pikkune 110 kV õhuliin.

Renoveeritud alajaam lisab toitekindlust Jõelähtme valla elektritarbijatele ning võimaldab lähitulevikus edastada Linnamäehüdroelektrijaamas toodetavat Rohelist Energiat tarbijatele.


Lisainformatsioon:

Vladimir Antson
Põhivõrgu projektijuht
Mob. 050 84 721

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992