Iseteenindus

Elektrinäitude teatamine muutub lihtsamaks

03.09.2002

Makseteatis koostatakse kliendi eelmise aasta elektritarbimise põhjal. Makseteatisele märgitakse elektrienergia tarbimise prognoositud kogused, maksete summad ja maksetähtpäevad eelolevaks 12 kuuks.

Kui siiani teatati Eesti Energiale elektrinäitu igal kuul, siis makseteatise eeliseks on elektrinäidu teatamine vaid kord aastas, makseteatise lõppemisel.

Elektriarvesti tegeliku näidu teatamisel Eesti Energiale, tehakse selle näidu alusel kliendile vajadusel tasarveldus võrreldes makseteatisel märgitud näiduga.

Makseteatisega arveldamisel soovitab Eesti Energia kliendile makseviisiks otsekorraldust. Nii pole vaja muretseda ei elektrinäidu teatamise ega ka arvete tasumise pärast.

Makseteatist saab endale tellida Eesti Energia klienditeenindusest või klienditelefonil 1545. Üleminek makseteatisele ja otsekorraldusele on kliendile tasuta.


Lisainformatsioon:

Kätlin Paal
EE Teeninduse turundusspetsialist
Tel:6 400 665

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel: 071 52 255
Mob: 052 92 992