Iseteenindus

Sõlmiti ühtse Tallinn-Riia-Vilnius magistraalsidevõrgu opereerimise lepind

29.08.2002

"Kogu Baltikumi hõlmava kiudoptilise sidekaabli kasutuselevõtuga paraneb oluliselt energiavarustuse juhtimiseks vajaliku infosüsteemi töökindlus," selgitab ühtse magistraalsidevõrgu loomist Eesti Energia tütarfirma Televõrgu AS-i juht Urmas Aiaste. Tema sõnul on käesolevaks hetkeks moodustatud juba töögrupid ühtse monitooringu, tehniliste parameetrite ja teenuste väljatöötamiseks.

Ühine magistraalvõrk on 48 kiuline, kogupikkusega üle 8000 kilomeetri. Magistraalsidevõrk ühendab ettevõtete olulisi energeetikaobjekte, s.t. elektrijaamu, tähtsamaid alajaamu ja elektrisüsteemi piirkondlikke juhtimiskeskusi.

Kiudoptiline andmeside magistraalvõrk valmib täies mahus 1. novembriks 2002, kui lõppevad ehitused Kilingi- Nõmme-Abja ning Tsirguliina-Valmiera trassil.

Eestit katva magistraalvõrgu ehitamise esimese etapp kestis 2001.a.maist kuni käesoleva aasta aprillini. Selle käigus paigaldati kiudoptilist sidekaablit ja piksekaitsetrossi 850 km ulatuses. Käesoleva aasta augustis lõppes magistraalvõrgu ehitustööde teine etapp, mille käigus paigaldati sideliine 250 km ringis. Eestisisese magistraalsidevõrgu ehitamise kogusummaks kujunes ligikaudu 216 milj. krooni.

Televõrgu AS on Eesti Energia koosseisu kuuluv ettevõtte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Energiale. Televõrgu AS-i põhitegevuseks on andmeside magistraalvõrguga seotud äritegevus ning energeetikastruktuuridele telekommunikatsiooniteenuste osutamine. Majandusaasta lõpu seisuga töötas Televõrgu AS-is 44 inimest.


Lisainformatsioon:

Urmas Aiaste
Televõrgu AS juhataja
Tel: 071 51 266

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992