Iseteenindus

Eesti Energia laiendab Püssi alajaama

26.07.2002

Täna allkirjastatud lepingu kohaselt tarnib ja paigaldab AS Siemens & Siemens OY Püssi 330 kilovoldisesse alajaama uue 330/220/20 kilovoldise autotrafo ning 50 megavari suuruse šuntreaktori ning rekonstrueerib ka alajaama omatarbe süsteemi.

Püssi 330 kilovoldise alajaama laiendamine uue trafoga on esimene etapp 220 kilovoldise pinge taandarengust Eestis ning asendamisest kõrgema, 330 kilovoldise pingega Tallinna suunal. Püssi alajaama laiendus loob eelduse ka nüüdseks amortiseerunud Balti Elektrijaama jaotla uuendamiseks.

Püssi alajaama laienduse tasuvusajaks kujuneb 20 aastat.


Lisainformatsioon:

Jaan Luurmees
EE Põhivõrgu sektori juhataja
Tel: 071 51 254
Mob: 050 74062