Iseteenindus

Renoveeritakse Lõuna-Eesti keskne 110 kV sõlmalajaam

17.07.2002

EE Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul on Võru alajaama renoveerimine märkimisväärne samm Lõuna-Eesti tarbijate elektrivarustuskindluse ja -kvaliteedi parandamisel.

Projekti käigus vahetatakse alajaamas välja kogu 110 kV jaotla ja ka 10 kV jaotla. Olemasolevad 110 kV trafod jäävad alles, uuendatakse trafode vundamendid ja vähendatakse alajaama keskkonnamõju.

Renoveeritud alajaam võimaldab alandada jooksvaid käidukulusid ja seda on võimalik kaugjuhtida. Võru 110 kV alajaama renoveerimise lõpptähtajaks on oktoober 2003.a.

Võru alajaam on Lõuna-Eesti tähtsaim 110 kV sõlmalajaam, mis on ehitatud 1968.a. Alajaama renoveerimine suurendab oluliselt Lõuna-Eesti elektritarbijate töökindlust.


EE Põhivõrgu elektrivõrk koosneb 137 alajaamast ja 5078 km ülekandeliinist pingega 110, 220 ja 330 kV. Põhivõrgule kuuluvad ka Eestit naaberriikidega ühendavad elektriliinid.

EE Põhivõrgu käesoleva majandusaasta investeeringute kogumahuks on 280 mln krooni.Lisainformatsioon:

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel: 071 52 255
Mob: 052 92 992