Iseteenindus

Uus torm tõi kaasa elektrikatkestused Tartu- ja Jõgevamaal

05.07.2002

Kahjuks tuleb Eesti Energiale jätkuvalt teateid uute madalpingerikete kohta. Uus tormiil tõusis Tartumaal ja Peipsi ääres, kus äikese tõttu tekkinud liinirikked on elektrita 221 trafopunkti. Samuti on rivist väljas 160 alajaama Jõgevamaal.

Jätkukvalt on palju elektrikatkestusi Rapla piirkonnas ja Märjamaal, väljas on 440 trafoalajaama. Pärnumaal on seiskunud alajaamade arvu õnnestunud vähendada 200-ni, Harjumaal ootavad parandamist veel 166 trafopunkti.

Rikete likvideerimisse on kaasatud kõik Eesti Energia remondibrigiaadid, samuti aitavad rikkeid likivideerida meie partnerettevõtted. Remondibrigaadid teevad kõik selleks, et seiskunud alajaamade numbrit vähendada, kuid äikese ja tormiilide liikumist on raske ette ennustada.

Eesti Energia loodab kõikide osapoolte mõistvale suhtumisele ja annab rikete kiireks likvideerimiseks enda poolt parima.

Järgmine info elektrikatkestuste kohta tuleb kell 19.30.


Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel: 071 52 255
Mob: 052 92 992