Iseteenindus

Energeetikamuuseumist sai Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

13.06.1999
6. juulil asutati endise Eesti Energia Energeetikamuuseumi baasil Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskuse Sihtasutus. Sihtasutuse asutajateks on Eesti Energia AS, AS Tallinna Soojus, Tallinna linn ja Tallinna Tehnikaülikool. Eesti Energia AS annab sihtasutusele tasuta üle kõik muuseumi eksponaadid. Samuti säilitab Eesti Energia asutatavale Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskusele võimaluse tasuta kasutada Eesti Energiale kuuluvas hoones asuvaid ruume ja majandusinventari. AS Tallinna Soojus toetab sihtasutust arvuti- ja videotoa ekspositsiooni maksumuse ulatuses ning katab sihtasutuse küttekulud. Tallinna linn osaleb sihtasutuse algatatud haridusprojektides ja toetab neid ning osutab kaasabi tehnika- ja teaduskeskuse tegevusvaldkondade laialdasemaks tutvustamiseks Eestis. Tallinna Tehnikaülikool toetab Sihtasutust osalemisega Sihtasutuse algatatud projektide realiseerimisel, võimaldades rakendada oma intellektuaalset potentsiaali ning andes kasutada vajalikku tehnika ja tehnikahariduse arengut tutvustavaid eksponaate. Eesti Energia Energeetikamuuseum avati 17.detsembril 1994.a. Sihtasutuse mõtte realiseerimise kaudu on muuseum viimase kolmveerand aasta jooksul oma sisulise tegevusega aina enam lähenenud õppimisvõimalust pakkuvatele teaduskeskustele. Viimase 7 kuu jooksul käis Energeetikamuuseumis 7000 külastajat. Teaduskeskused tegutsevad kõigis arenenud riikides, pakkudes lastele ja täiskasvanutelegi erinevates valdkondades kogemustest õppimise võimalust.Teaduskeskusi on maailmas üle 1000nde- neid külastab igal aastal 105 miljonit inimest. Eriti populaarsed on teaduskeskused Ameerika Ühendriikides – teaduskeskuste sünnimaal, kus neid külastab regulaarselt 30 % elanikkonnast. Interaktiivsete väljapanekute ja programmide kaudu julgustab teaduskeskus huvi teaduse vastu ja aitab kaasa teaduse ja tehnoloogia mõistmisele. Teaduskeskus otsib võimalusi soodustada innovaatilise hariduse põhimõtete levikut ühiskonnas. Keskuse eesmärgiks on rakendada mitteformaalse õpetamise ja motiveeritud õppimise strateegiaid laste harimisel. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 62 52 446, GSM 251 77 185
e-mail: kaie.saar@energia.ee