Iseteenindus

Eesti Energia laenab NIB-ilt ja KfW-lt kokku 2,34 miljardit krooni

27.06.2002

Eesti Energia finantsdirektori Sandor Liive sõnul on antud lepingute puhul tegu Eesti Energia ajaloo suurima laenuprojektiga. "Mul on väga hea, et läbirääkimised NIB-i ja KfW-ga sujusid ladusalt ja kiiresti. Täna sõlmitud väga pikaajalise tähtajaga laenulepingud annavad meile täieliku kindluse, et Narva elektrijaamade renoveerimine jätkub edukalt ka ilma strateegilise investori osaluseta," ütles Liive. "Samuti aitab saadud laen jätkata investeeringuid meie vananenud elektrivõrkude arengusse," lisas Liive.

Käesoleval majandusaastal investeerib Eesti Energia üle 3 miljardi krooni, enamus sellest summast läheb Narva Elektrijaamade kahe 215 megavatise energiaploki renoveerimiseks. Narva Elektrijaamade renoveerimisel on väga oluline keskkonnamõju: NOx emissioonid vähenevad 1400 tonni, SO2 emissioonid ca 26 000 tonni ja tuha heitmed 32 000 tonni võrra aastas.


Täiendav info:
Sandor Liive
Eesti Energia finantsdirektor
Tel: 071 52203

Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel: 071 52320