Iseteenindus

AS Elpec’i lõppenud majandusaasta oli edukas

26.06.2002

Ettevõtte grupisiseste ja -väliste klientide osakaal 2001/2002 majandusaastal oli vastavalt 60% ja 40%. Grupisisesteks tellijateks on Eesti Energia allüksused, grupivälised tellijad on võidetud turult konkursi korras.

AS-i Elpec juhataja Erlend Kaljula sõnul avas ettevõte klientide paremaks teenindamiseks Tartu piirkonna kontori ja moodustas elektrivõrgu planeerimise osakonna.

"Pikemas perspektiivis plaanime oma tegevust veelgi laiendada, konkreetseteks sammudeks sinna suunda on koostöökokkulepe Latvenergo Projekts’ ga, samuti koostööleping Fincopower OY-ga. Viimasega koostöös osaleme regulaarsel Põhjamaade elektrivõrgu standardite alase informatsiooni vahetamisel," kommenteerib ettevõtte tegevust Kaljula.

AS-i Elpec põhitegevuseks on elektrienergia ülekandmisega seotud alajaamade ja elektriliinide kompleksprojekteerimine ning nendega seotud ehitus-, montaaži- ja remonditööde järelevalve ning elektrivõrgu alased konsultatsiooniteenused.

AS-i Elpec aktsiad kuuluvad 100% Eesti Energiale. Majandusaasta lõpu seisuga töötas ettevõttes 28 inimest.


Lisainformatsioon:

Erlend Kaljula
AS-i Elpec direktor
Tel: 071 52 602

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel: 071 52 255