Iseteenindus

AS Elektriteenused sai 11 mln krooni kasumit

20.06.2002

AS Elektriteenuste juhataja Arne Aropi sõnul lisandus 2001/2002 majandusaastal ettevõtte kahele senisele põhitegevusvaldkonnale, elektrivõrkude hooldusele ja remondile ning elektrivõrkude ehitusele, uus tegevusala – elektripaigaldiste kasutuselevõtu kontroll ja nõuetekohasuse hindamine.

“Senisele tegevuspiirkonnale, mis hõlmab Võru, Põlva, Valga, Viljandi, Pärnu, Tartu, Jõgeva, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakondi, lisandusid Tallinn ja Ruhnu saar,” kommenteerib ettevõtte tegevust Arop.

Ettevõtte tegevuste sisuline ja geograafiline laienemine tingis ka struktuurimuudatused. Neljale teenindusosakonnale - Kagu-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, Ida-Eesti teenindusosakonnad, lisandus Tallinna teenindusosakond.

Möödunud majandusaastal sai ettevõtte mõõtmiste, isolatsiooni ja kontrolli osakond ISO 9000-2001 kvaliteedisertifikaadi.

2002/2003 majandusaastal jätkub ettevõtte töökorralduse parendamine,eelkõige ettevõtte kahe tegevusvaldkonna selge eristamine. Samuti jätkatakse kvaliteedisüsteemi arendamist. Eesmärgiks on 2002/2003 majandusaastal saada ettevõttele kvaliteedisertifikaat.

Elektriteenused on 100%-liselt Eesti Energiale kuuluv äriühing, mille põhitegevusalad on elektrivõrkude ehitus, hooldus ja remont. Majandusaasta lõpu seisuga töötas Elektriteenustes 327 inimest.


Lisainformatsioon:

Arne Arop
AS Eletkriteenused juhataja
Tel: 071 68 204

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel: 071 52 255