Iseteenindus

Energoremondi ekspordimaht oli eelmisel majandusaastal 90 mln krooni

20.06.2002

2001/2002 majandusaastal tootis Energoremont üle 200 erineva toote. Põhitooteks oli elektrifilter, mis moodustas üle 10% käibest. Aastaga lisandus 11 uut toodanguartiklit ja jätkus olemasolevate toodanguartiklite edasiarendamine.

Energoremondi nõukogu esimehe Lembit Vali sõnul investeeris ettevõte möödunud majandusaastal 7,4 mln krooni. “Põhitähelepanu oli suunatud amortiseerunud seadmete väljavahetamisele ja uute efektiivsemate seadmete soetamisele”, lisas Vali. 2001. aasta sügisel paigaldati Narvas asuvasse tehasesse uus plasmalõikepink, mis andis võimaluse kiirendada tootmise ettevalmistamise protsessi ligi 2,5 korda. Samuti võeti kasutusele kõrget kvaliteeti kindlustav elektristaatiline värvimistehnoloogia.

Metallide ja keevituselabori akrediteerimiseks Euroopa standardite järgi investeeriti 0,2 mln krooni. Tänasel päeval on Energoremondi kontrollikeskus ainus Balti riikides asuv labor, mis on läbinud rahvusvahelise akrediteerimise 2000. aastal jõustunud uue standardi kohaselt.

2001/2002 majandusaastal jätkas Energoremont aktiivset müügipoliitika, mille tulemusena laienes tellijate ringi nii sise- kui ka välisturul. Lembit Vali sõnul kasvas ettevõtte ekspordi maht võrreldes möödunud aastaga 2,3 korda jõudes 90,0 mln kroonini. Peamised ekspordi sihtmaad olid Soome ja USA, neisse riikidesse läks kokku üle 95% ekspordist.

Käesoleval majandusaastal jätkub kvaliteedijuhtimissüsteemi täiustamine õigustamaks eelmisel majandusaastal saadud ISO-9001 sertifikaati.

AS Energoremont on Narvas asuvate tootmisüksustega elektriseadmete ja elektrijaamade osade tootja. Ettevõtte kõik aktsiad kuuluvad Eesti Energiale. Majandusaasta lõpu seisuga töötas Energoremondis 643 inimest.

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel 071 52255