Iseteenindus

EE Rohelise Energia projekt sai keskkonnapreemia

05.06.2002

Keskkonnaminister kuulutab käesoleva aasta keskkonnapreemia andmisekahele projektile korraga - EE Rohelise Energia projekt jagab auAleksander Maastikuga, kes andis välja mahuka keskkonnasõnastiku.

Keskkonnaministeerium annab keskkonnapreemiaid välja juba lahenduseleidnud ja ellu viidud keskkonnaseisundit parandavate jakeskkonnateadlikkust tõstvate projektide eest.

Keskkonnapreemia komisjoni esimehe, keskkonnaministeeriumi kantslerSulev Vare hinnangul on Rohelise Energia projekt väärtuslik eelkõigesäästva arengu seisukohalt, kuna arvestab keskkonna taluvuspiiride jaressursside säilitamise vajadusega."Tegemist on tõeliselt tänuväärse projektiga, sest just rohelisesenergias peitub meie puhta keskkonna säilimine tulevastele põlvkondadele. Rohelise energiaprojekt on ainulaadne kogu Ida-Euroopas ja väga aktuaalne rvestades põhjanaabrite tänast energiapoliitikat," ütles Sulev Vare.

EE Rohelise Energia projektijuhi Janek Kalbini sõnul on preemiasaamine suur tunnustus EE järjepidevale tööle elektritootmisekeskkonnamõjude vähendamisel ja keskkonnakaitse tõhustamisel.

Rohelise Energia projekt võimaldab soovijail tarbida tuulest javeest toodetud elektrienergiat ning toetab taastuvateenergiaallikate laialdasemat kasutamist. Tänu Rohelise Energia projektile alustab2002. aasta augustis tööd Eesti suurim hüdroelektrijaam Linnamäel.

Vaata ka Rohelise Energia kodulehekülge www.roheline.energia.ee

Lisainfo:
Valdur Lahtvee,
EE keskkonnajuht
Mob: 051 58 153
[email protected]

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel: 071 52 255
Mob: 052 92 992