Iseteenindus

Eesti Energia koolitab Rohelise Energia kliente

30.05.2002

Rohelise Energia projektijuhi Janek Kalbini sõnul õpetatakse koolituspäeva käigus klientidele looma keskkonnahoiust ja äritegevusest tulenevat kahepoolset väärtust, mille tulemusena on keskkonda investeerides võimalik igakülgset kasu saada.

"Siiani oleme Rohelise Energiast kõneledes peamiselt rääkinud säästva arengu põhimõtetest. Seekord tahame koolituspäeva pühendada taastuvenergia kasutajate teavitamisele nende konkurentsieelistest ja konkurentsivõime tõstmise võimalustest, " iseloomustab ettevõtmist Kalbin.

Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis kell 11.00 algaval üritusel tehakse kokkuvõte Rohelise Energia 1. tegevusaastast, räägitakse taastuvenergia hetkeseisust ja perspektiividest, teistest laialdasemat kasutust leidnud keskkonnajuhtimisvahenditest ning keskkonnamärkidest Euroopa Liidus.

Seminaril esinevad ettekannetega EE juhatuse esimees Gunnar Okk, Ülle Rajasaar Eestimaa Looduse Fondist, Irma Pakkonen Keskkonnaministeeriumist, Olavi Tammemäe Säästva Eesti Instituudist, Maarika Liivamägi Baltika AS-st ja Tiina Tarma EAS Turismiagentuurist. Samas antakse suurimatele Rohelise Energia sertifikaadi pikendajatele kätte järgnevad sertifikaadid. Nendeks on AS Tarkon ja Saint-Gobain’i kontserni ettevõtted Eestis.

Osalema oodatakse kõiki taastuvenergia põhimõtete vastu huvitundjaid, eelkõige kindlasti Rohelise Energia tarbijaid. Juba täna kasutavad oma toodetel Rohelise Energia kaubamärki Rakvere LK Kerge tooted, Aura mahlad, Gruuvi limonaadijoogid, Felixi Formeer majoneesid ning Plaines joogivesi.

Rohelise Energia võimaldab klientidel tarbida tuulest ja veest toodetud elektrienergiat ning toetada taastuvate energiaallikate laialdasemat kasutamist.

Tänu Rohelise Energia projektile alustab 2002. aasta augustis tööd Eesti suurim hüdroelektrijaam Linnamäel.

Lisainformatsiooni nii koolituspäeva kui Rohelise Energia kohta vaata www.roheline.energia.ee

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel: 071 52 255
Mob: 052 92 992

Janek Kalbin
EE Rohelise Energia projektijuhtbr>Tel: 6 400 633
Mob: 050 41 932