Iseteenindus

Eesti Energia alustas keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamisega

15.05.2002

EE keskkonnakaitse peaspetsialisti Reigo Lehtla sõnul onkeskkonnajuhtimissüsteemi sisseviimise peamisteks eesmärkideks rakendada säästva arengu põhimõtteid EE igapäevatöös, vähendada energia tootmis- ja ülekandetegevuse keskkonnamõjusid, pidurdada elektrihinna tõusu keskkonnakulutuste ennetamise teel. “Keskkonnajuhtimissüsteemi näol on tegemist 21. sajandi ideoloogiaga, mis on kasulik nii ettevõttele, kui keskkonnale.Sellist lahendust nimetatakse win-win solution ehk võidavad kõik!” kommenteerib Lehtla käivitunud projekti.

Pilootprojektina juurutatakse ISO 14001 standardile vastav keskkonnajuhtimissüsteem EE Põhivõrgus juba käesoleval aastal, EE kontsern tervikuna on kavas sertifitseerida 2004 a. lõpuks. Põhivõrgust saadud kogemusi on kavas kasutada kontserni teiste struktuuriüksuste keskkonnajuhtimissüsteemide üles ehitamisel.

Lisainformatsioon:

Reigo Lehtla
EE keskkonnakaitse peaspetsialist
Mob: 051 10 459

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Mob: 052 92 992