Iseteenindus

Uued müügitingimused on täpsemad ja tänapäevasemad

02.05.2002

Uued tüüptingimused reguleerivad elektrienergia müügiga kaasnevaid tegevusi senisest täpsemini, andes juhiseid paljudes igapäevastes olukordades käitumiseks. Kindlamate reeglite olemasolu muudab kokkuvõtteks elektrienergia ostu-müügi lihtsamaks ja turvalisemaks. Senisest täpsemini on käsitletud näiteks võrguühenduse kasutamist ning läbilaskevõimet, elektrienergia kvaliteeti, toitekatkestusi, elektrienergia koguste mõõtmist ja arvestamist, lepinguid ning makseid puudutavaid küsimusi.

Uutes tüüptingimustes arvestatakse varasemast rohkem ka elektroonsete kanalite kasutamisvõimalustega. Lepingu täitmiseks vajalike infovahetuskanalitena on võrdsustatud elektroonsed ja paberkandjal arved, makseteatised, teated.

Uute tüüptingimustega saad tutvuda siin:


Elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused

Soovikorral saate uute tüüptingimuste kohta infot ka lähimast Eesti Energia klienditeenindusest.