Iseteenindus

Eesti Energia moodustas Taastuvenergia ettevõte

26.04.2002

Euroopa Liidu direktiivide kohaselt peavad liidu kõik liikmesmaad aastaks 2010 tõstma elektritootmisel taastuvenergeetika osatähtsust. Eestis moodustab taastuvenergeetika hetkel vaid 0,1% kogu elektritoodangust.

Taastuvenergeetika arendamiseks loodi Eesti Energias möödunud aasta aprillis alternatiivenergeetika osakond. Tegevuse laiendamiseks ja valdkonna kiiremaks arenguks otsustas juhatus nüüdsest luua eraldiseisva ettevõtte. Hetkel tegeleb Taastuvenergia ettevõte aktiivselt nelja projektiga: Linnamäe hüdrojaama, Virtsu Tuulepargi, Keila-Joa hüdrojaama ja Põltsamaa hüdrojaama rajamisega.

Eesti Energia alternatiivenergeetika osakonna juhataja Martin Kruusi sõnul võimaldab hüdro-ja tuuleenergia kasutamine arendada põlevkivienergeetika kõrval ka keskkonnasõbralikke energiatootmisviise.

“1997. aastal moodustas taastuvatest energiaallikatest elektri tootmine Euroopa Liidu liikmesmaades elektri kogutoodangust 13,9%. Eestis on turunišš peaaegu täitmata, kuigi praegu kasutavad alternatiivenergiatootmise võimalust vähemalt kümmekond Eesti Energiaga ühendatud eraelektrijaama,” kommenteerib uue ettevõtte käivitamist Kruus.

Eesti Energia keskkonnajuhi Valdur Lahtvee hinnangul on Taastuvenergia ettevõtte loomine järjekordne samm Eesti Energia Grupi keskkonnapoliitika rakendamisel ja energiatootmise negatiivse keskkonnamõju vähendamisel. Rajatavad taastuvenergiaallikatel baseeruvad tootmisvõimsused asendavad vanade enam-saastavate TP-16 tüüpi põlevkivikateldega energiaplokkide toodangut ja nood saab uute võimsuste rakendumisel järk-järgult sulgeda.

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
tel 071 52 255

Lisainformatsioon:
Martin Kruus
Alternatiivenergeetika osakonna juhataja
Tel. 071 52 222