Iseteenindus

Kodukliendid teatasid elektriarvesti näite aktiivselt

16.04.2002

Tähtajaks teatas oma näidud 374 800 koduklienti. Aktiivselt kasutati kõiki näiduteatamise võimalusi. Näidukaarte oli 15.aprilliks saabunud 248 720, telefoni teel oli näite teatanud 61 050, e-posti oli kasutanud 17 600, e-teenust 14 240 klienti, klienditeeninduses on näite teatanud 17 450 ja muul viisil (posti teel või kokkulepitud tarbimise alusel tasumine) 15 740 inimest.

Eesti Energiale pidi näidud teatama 420 000 koduklienti, neist 16 500 kliendil Eesti Energia andmetel tarbimine puudub. Seega jättis oma näidud Eesti Energiale teatamata 28 700 koduklienti, mis moodustab umbes 6 % näitu teatama pidanud koduklientide arvust.

Näidu mitteteatamise üheks põhjuseks on osadel klientidel kindlasti see, et nimetatud perioodil on objektil tarbimine puudunud ja seetõttu ei tunnetatud vajadust mittetarbimisest teatada.

Maksekorralduste raamatuga maksjad ei pidanud näitu teatama. Maksekorralduste raamatuga maksjad saavad kuni 31. märtsini kehtinud tariifide alusel Eesti Energiale maksta 20.aprillini.

Margit Mikk-Sokk
Eesti Energia Teeninduse meediasuhete juht