Iseteenindus

Eesti Energia voolumõõtjate kellad töötavad endiselt vööndiajas

05.04.2002

Öötariifi kellaaegade muutus tuleneb suveajale üleminekust, Eesti Energia voolumõõtjate kellad töötavad endiselt vööndiajas. Mingeid voolumõõtjate kellade ümberprogrammeerimisi ei tehta, sest need kulutused ei ole majanduslikult põhjendatud.

Suveajale üleminek on klientidele kasulik, kuna õhtusel valgel ajal on elektritarbimine väike ja kellaaegade muutusega seoses lisandub üks hommikune suure tarbimisega soodustariifi tund.

Suveajale üleminek toob Eesti Energiale kahju hinnanguliselt 5 miljonit krooni.

Margit Mikk-Sokk
Eesti Energia Teeninduse meediasuhete juht