Iseteenindus

Rike Järve alajaamas põhjustas lühiajalise voolukatkestuse

05.04.2002

Taustainfo
Eesti Energial on kokku 137 kõrgepinge alajaama (pinge 110-330kV), neist 33 alajaama on vanemad kui 30. aastat. Eesti Energia Põhivõrgu liinide (liinid pingel 110-330 kV) keskmine vanus on 33. aastat.
Eesti Energia kõikidest elektriliiinidest on vanemad kui 30. aastat üle 40% liiinidest. Kokku on Eesti Energial elektriliine ca 65 000 km.
Eesti Energia elektrivõrgu kehv tehniline olukord on tingitud olulistest alainvesteeringutest 1980-90ndatel aastatel. Viimasel kolmel aastal on Eesti Energia investeeringute mahud hüppeliselt tõusnud ja ühes aastas investeeritakse arengusse üle 1 miljardi krooni (võrdluseks - aastatel 1993-97 investeeris Eesti Energia kokku 1,2 miljardit krooni). Ka lähiaastate investeerimiskavades on plaanis elektrivõrkudesse investeerida vähemalt 1 miljard krooni aastas, kuid kahe aastakümne mahajäämuse kompenseerimine võtab veel vähemalt 10 aastat.

Kaie Saar
Eesti Energia Jaotusvõrgu infojuht
071 54 229, 051 77 185