Iseteenindus

Väikesed võrguettevõtted raskustes

19.03.1999
Eesti Energia AS ostis neljapäeval makseraskustesse sattunud AS-i Cuculus jaotusvõrgu Põlva piirkonnas. Ostusumma kantakse üle Hansapangale, sest jaotusvõrk on panditud laenu tagatiseks. Cuculusele kuulunud võrgus on 58,5 km kaabelliine, 9,3 km õhuliine, lisaks alajaamad, mõõdusüsteemid, kaablikapid bilansilise maksumusega 2,35 miljonit krooni. 85 % ettevõtte elektrienergia klientidest on asutused-ettevõtted ja 15 % eratarbijad. AS-i Cuculus võlgnevus Eesti Energiale elektrienergia eest on 1,2 miljonit krooni. Eesti Energia tagab AS-I Cuculus Põlva piirkonna klientide elektrivarustuse juba veebruarikuu teisest poolest alates. Eestis tegutseb üle 30-ne väikese jaotusvõrguettevõtte, kellest mitmed on sattunud makseraskustesse. Esmaspäeval tehakse hoiatusväljalülimine AS-le Adavere Elekter. Ettevõtte võlgnevus elektrienergia eest on ligi miljon krooni. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 62 52 446, GSM 251 77 185
e-mail: kaie.saar@energia.ee