Iseteenindus

Eesti Energia kodukliendid peavad teatama oma 1.aprilli elektriarvesti näidu

28.03.2002

Näitu peavad teatama ainult need kodukliendid, kellele Eesti Energia esitab arveid. Tariifivahetusega seoses peavad näidu teatama ka kokkulepitud tarbimise (prognoosi)alusel elektri eest maksvad kliendid.

Näitu ei pea teatama kodukliendid, kellel on kauglugemisega arvestid, nende näidu võtab automaatselt Eesti Energia.

Elektriarvesti näitu saab teatada:

  • näidukaardiga
  • e-posti teel aadressil [email protected]
  • e-teenust kasutades internetipanga vahendusel
  • Telefoni teel:
  • 1) helistades numbrile 0 800 4545 ja jättes teate automaatvastajale 
  • 2) helistades Eesti Energia klienditelefonile 1545. 

Näidu teatamiseks tuleb kasutada ainult üht võimalust korraga

Näit tuleb fikseerida täpselt. Eesti Energia kontrollib teatatud näitude õigsust.Maksekorralduste raamatuga maksjad ei pea näitu teatama. 

Maksekorralduste raamatuga maksjad saavad kuni 31. märtsini kehtivate tariifide alusel Eesti Energiale maksta 20.aprillini. 

Margit Mikk-Sokk 

Eesti Energia Teeninduse meediasuhete juht